Veterinærer

Veterinær er en beskyttet tittel, det er Mattilsynet som gir lisens eller autorisasjon. Veterinærforeningen har rundt 2240 praktiserende medlemmer (2017). Veterinærer som arbeider med katter er gjerne medlem av en underorganiasjon av Veterinærforeningen; Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

Dette er en voksende bransje med store inntjeningspotensialer som siste årene har fått oppmerskomhet fra internasjonale investorer. Det er to store kjeder som driver oppkjøp av klinikker i "kjøpesterke" områder i Norge og ellers i Europa, AniCura (Djursjukhusgruppen) og Evidensia.

Disse har velutstyrte dyresykehus og mange spesialister, men også høye priser og gjerne mer pågående markedsføring som jo også skal gi penger inn til de internasjonale investorer. Mindre klinikker er ofte rimeligere, og man får et mer personlig forhold til veterinæren og de som jobber der.

Sterkt profittdrevne klinikker sender innkallinger til årlige helsekontroller for friske dyr, og gjør det de kan for å rekruttere og holde på kunder. Med sine ressurser har de også større påvirkningsmuligheter på utvikling av lover og regelverk som bidrar til å øke kundetilstrømningen.

Det er veterinærene i Norge som fikk endret regelverket slik at parasittmidler til katt kom på resept i 2009.

Norge er så vidt kjent eneste land i verden hvor parasittmedisin til katt er på resept. Noen klinikker krever nå helsekontroll av katten årlig eller oftere for å gi resept på ormemidler, samtidig anbefaler de at utekatter får ormekur 2-4 ganger i året. Dette kan lett betraktes som en strategi for å øke marked og inntjening. Kravet om at Norge skal være første land i verden som innfører lovpålagt microchip på alle katter kan også sees på som en slik strategi.


Priser hos veterinærer: Timeprisen kan variere mellom 700 - 3000 kroner. Veterinærene er ifølge foreningen "pliktige til gjennom lett synlig oppslag eller på annen måte oppgi sine priser til publikum".


Enkelte veterinærer tilbyr hjemmebesøk, noe som er flott da de fleste katter bli svært stresset av reise til veterinær.


Veterinærbehandling koster. Sjekk prisene før du drar til veterinær. (Aftenposten 2015).

Spar 9000 på å velge riktig veterinær. (VG 2015) Iføge artikkelen hadde smådyrklinikkene en omsetning på 1,04 milliarder kroner i 2013.

Dansk undersøkelse: Dyrlegene flår oss

Lenker
Den norske veterinærforening
Norsk dyrepleier- og assistentforening
Den Danske Dyrlægeforening
FECAVA, Europe’s community of companion animal veterinarians
Hvordan klage på en veterinær - og annen info (Vetnett)

Nå raider svenske oppkjøpere norske dyreklinikker.


Dyreforsikring.
  TV2 testet forsikringsselskapene i 2012, lenke til testen her.
Katter liker IKKE å reise til veterinær. Her er Simon sin katt et klassisk eksempel .. :