ID-merke katten?

RFID: radio frequency identification.

ID-merking av katt kan være til hjelp når en katt forsvinner, blir påkjørt osv. Det er også en del katter som går seg en tur og blir fanget inn av overivrige og uforstandige mennesker som ikke ser forskjell på katt på tur og katt i nød. Disse kattene kan risikere å havne hos veterinær eller hos dyrebeskyttelsen og bli omplassert eller i verste fall bli avlivet.

Veterinærer og dyrevernorganisasjoner anbefaler at alle katter merkes slik at de kan finne eier til katter som bringes til dem. I tettbygde strøk kan det være hensiktsmessig.

Tidligere var tatovert merke i øret det vanlige, nå er det microchip (RFID).

Katten vil da få implantert en microchip under huden i nakken. Den inneholder en radiosender og en liten computer og som kan lagre data, som programmeres med navn på katt, eier og adresse. Dataene lagres i et register (Dyreid) og skal gjøre det mulig å oppspore dyrets eier.

Dyreidentitet AS eiers av Den Norske Veterinærforening, og går med solid økonomisk overskudd. Planen er å etter hvert også lagre dyrets journalopplysninger i chipen. Veterinærforeningen, i samarbeid med enkelte dyrevernorganisasjoner, jobber for å få til lovpålagt chipmerking av alle katter i Norge (som eneste land i verden!). Men det må være den enkelte dyreeiers rett å samtykke på vegne av sitt dyr siden metoden ikke er fri for risiko.

Mattilsynet anbefaler folk å ID-merke kattene sine og sier det er trygt, men de er imot lovpåbud. Men, som de også sier, det viktigste er å unngå at katter forviller seg vekk fra eier. Vanligste grunn til at katter havner i nød er at de slippes ut på steder de ikke er kjent, som ved feriepass, hyttetur og flytting.

Chipen avleses med en skanner som finnes hos veterinærer, dyrevernorganisasjoner, politi og andre. Skanner kan kjøpes privat på nettet, koster rundt 1.500 kroner.

Fordelene med id-merking er åpenbare. På utenlandske nettsider finner man informasjon om mulige ulemper med chip, de er viktig å veie dem opp mot fordelene.
MULIGE ULEMPER OG BIVIRKNINGER
-En chip er et fremmedlegeme.
-Den settes inn i nakken med en tykk nål.  En ukyndig person kan settes i spinalkanalen og forårsake nerveskade, lammelser og død. Krev at en erfaren veterinær utfører inngrepet (ikke dyrepleier eller student). 
-Microchip implantat kan gi smerter, blødninger og infeksjon på injeksjonsstedet.
-Tester på forsøksdyr har påvist at ondartete kreftsvulster kan danne seg rundt chipen.
-For å lese chip med skanner kreves det kort avstand mellom skanner og chip. Det må skannes flere ganger, og svært langsomt. Det er fare for at den kan oversees.
-En chip kan støtes ut eller vandre til andre steder i kroppen og ikke bli registrert ved skanning.
-I verste fall kan chip på vandring skape sykdom andre steder i dyrets kropp.
-Chip er inkompatibel med MR (kan ikke ta MR-undersøkelser pga metallet).
-Mange virker ikke, du kan ikke stole 100% på dem.
-De kan utsettes for elektromagnetisk interferens (forstyrrelser, kan da ikke leses)
-Kan de påvirkes av annen teknologi i huset? (jf. "smarte" hjem).
-De er vanskelig å fjerne, de må opereres ut.
-Ikke alle skannere kan lese alle chip. Må ha spesifikk skanner for spesifikke chip.

For øvrig er det et reelt problem at enkelte blir mindre motivert for å lete etter katten sin om den forsvinner, fordi det er «chippet» og man da forventer at andre skal finne den og sjekke id. Chip vil heller ikke løse utfordringene med folk som dumper katter.
"These devices contain four components: a capacitor, antenna, connecting wire and a covering. The devices are battery-free and sealed in biocompatible glass covered by a sheath to prevent migration. Microchips are activated by a low-power radiofrequency signal emitted by scanners; ; electromagnetic induction generates electricity in the antenna and transmits the information stored in the microchip. When activated by the scanner, the microchip transmits a unique, preprogrammed identification number."
https://www.avma.org/
FDA-IDENTIFIED POTENTIAL HEALTH RISKS (FDA er et statlig tilsynsorgan):

-
Adverse Tissue Reaction
-
Failure of Electronic Scanner
-
Migration of Implanted Transponder
-
Electromagnetic Interference
-
Compromised Information Security
-
Electrical Hazards
-
Failure of Implanted Transponder
-
Magnetic Resonance (MRI) Imaging Incompatibility
-
Failure of Inserter Needle Stick

https://natureswaypets.com/tattoos-for-pet-identification/
Litteratur / lenker:
www.dyreid.no
Frequently Asked Questions About Microchips (Vetfolio)
http://www.nbcnews.com/
http://www.chipmenot.org.uk/articles/microchipping_lies_legislation_and_lawsuits.html
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/Microchipping-of-Animals-Backgrounder.aspx
http://www.antichips.com
Det eksperimenteres også med samme type chipping av mennesker. Noen kristne betrakter RFIS som "dyrets merke" som omtalt i Bibelen (Johannes åpenbaring 13:17-18) og i denne artikkelen i Daily Express.
Rettsak i Danmark: En veterinær nekter å levere en katt tilbake til eier fordi eier ikke har ID-merket den. Veterinæren vil selv beholde katten sier at dette er en prinsippsak, en markering. I Danmark må for øvrig dyrevernorganisasjoner som tar inn katter annonsere disse offentlig i tre dager før de kan omplassere dem.